Mass Service Times

Sunday Mass 7:15 AM, 9:00AM ( Children Mass), Sunday Catechism: 10:00 AM
Saturday - ( 4:30 PM  Evening Mass)
Friday - ( 4:45 PM  Evening Mass) Novena After Mass
Daily Mass Monday - Saturday 6:45AM

Obituary ದೆ. ಸಿರಿಲ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ

ದೆ. ಸಿರಿಲ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಚಿ ರಿತ್ ಅಜ್ (6/9/22) ಸಾಂಜೆರ್ 4-00 ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ 4-30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಅಸ್ತೆಲಿ.