Mass Service Times

Sunday Mass 7:15 AM, 9:00AM ( Children Mass), Sunday Catechism: 10:00 AM
Saturday - ( 4:30 PM  Evening Mass)
Friday - ( 4:45 PM  Evening Mass) Novena After Mass
Daily Mass Monday - Saturday 6:45AM

Obituary ಜೆರೊಮ್ ಡಿ ಸೋಜ( 77) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಡಿ ಸೋಜ( 77) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡೊ.

 ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ.
(ಪತಿನ್ ಕಾರ್ಮಿನ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೇಸನ್, ರೋಶನ್, ವಿಲ್ಸನ್.) ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಅಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ( 17.05.2023) ಪಾವ್ನೆಚಾರ್ ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಜಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನದ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ (70) ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲೆ.

ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ (70) ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲೆ.
 
ಪತಿಣ್ : -
ಹೆಲೆನ್ ಡಿಸೋಜಾ
 
ಭುರ್ಗಿಂ : -
ಲೆಕಿನ್ / ಒವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ 
ರಿತೇಶ್ / ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ 
ಮೆಲ್ವಿನ್ / ಜೆನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ 
 
ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ :-
ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಪ್ರೇಮ್  ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನ ಸವೆಂ ಅಂತಿಮ್ ನಮನ್ ಪಾಟಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

Live Way of the Cross at Sacred Heart Church held

 
 
Surathkal, 7 April on the occassion of Good Friday a l ive Way of the Cross was held for the first time at  Surathkal Church premises on 7 April 2023  at 7:30 in the morning. 
 Good Friday is a part of Holy Week, which includes Palm Sunday, Maundy Thursday leading up to Easter Sunday. Christians meditate on Passion of Jesus Christ on the day.
To facilitate the mediation  the special way of the cross was  conducted by 
Very Rev Fr Austin Peter Peris,  the Parish Priest Sacred Heart Church Surathkal, Rev Fr Richard DSouza, Assistant Parish Priest, Mrs Meena Pinto and  Miss Anisha Fernandes at the church grounds and the intersections in the Surathkal city.The  14 stations of the cross were enacted by  more than 55 Artists of the Church.

The lay faithful in large number took part in the devotion.The ICYM of the Church took lead in organizing the way of the cross