Mass Service Times

Sunday Mass 7:15 AM, 9:00AM ( Children Mass), Sunday Catechism: 10:00 AM
Saturday - ( 4:30 PM  Evening Mass)
Friday - ( 4:45 PM  Evening Mass) Novena After Mass
Daily Mass Monday - Saturday 6:45AM

Obituary ಜೆರೊಮ್ ಡಿ ಸೋಜ( 77) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಡಿ ಸೋಜ( 77) ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ವಾಡೊ.

 ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ.
(ಪತಿನ್ ಕಾರ್ಮಿನ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೇಸನ್, ರೋಶನ್, ವಿಲ್ಸನ್.) ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಅಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ( 17.05.2023) ಪಾವ್ನೆಚಾರ್ ವರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಜಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನದ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.