Mass Service Times

Sunday Mass 7:15 AM, 9:00AM ( Children Mass), Sunday Catechism: 10:00 AM
Saturday - ( 4:30 PM  Evening Mass)
Friday - ( 4:45 PM  Evening Mass) Novena After Mass
Daily Mass Monday - Saturday 6:45AM

ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ (70) ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲೆ.

ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ (70) ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ವಾಡೊ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ದೇವಾಧೀನ್ ಜಾಲೆ.
 
ಪತಿಣ್ : -
ಹೆಲೆನ್ ಡಿಸೋಜಾ
 
ಭುರ್ಗಿಂ : -
ಲೆಕಿನ್ / ಒವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ 
ರಿತೇಶ್ / ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ 
ಮೆಲ್ವಿನ್ / ಜೆನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ 
 
ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ :-
ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಪ್ರೇಮ್  ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನ ಸವೆಂ ಅಂತಿಮ್ ನಮನ್ ಪಾಟಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.